Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!
head_bg

Từ tháng 1 đến tháng 4

Từ tháng 1 đến tháng 4, 48.271 xe nâng đã được xuất khẩu, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo số liệu thống kê của Chi nhánh Xe công nghiệp thuộc Hiệp hội Công nghiệp Máy xây dựng Trung Quốc, 69.719 xe nâng đã được bán vào tháng 4 năm 2020, với mức tăng so với cùng kỳ là 12.915, tăng 22,7%; Trong đó, các doanh nghiệp trong nước đã bán được 64.461 chiếc trong tháng, tăng 12.945 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 25,1%; Doanh số bán hàng của các doanh nghiệp nước ngoài trong tháng đó là 5258 bộ, giảm 30 bộ so với cùng kỳ, tương đương 0,57%. Trong tháng 4, xe nâng điện bán được 33.750 chiếc, tăng 9.491 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 39,1%; Sản lượng tiêu thụ của xe nâng động cơ đốt trong là 35.969 chiếc, tăng 3.424 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 10,5%. Xe nâng điện chiếm 48,4%.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2020, tổng cộng 197.518 xe nâng đã được bán, với mức giảm 12.265 hoặc 5,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: doanh nghiệp trong nước bán được 181.107 bộ, ít hơn năm ngoái 7129 bộ, giảm 3,79%; Doanh số bán hàng cộng dồn của các doanh nghiệp nước ngoài là 16.411, giảm 5.136 hay 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lũy kế của xe nâng điện là 95.697 chiếc, tăng 3.788 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,12%; Xe nâng điện chiếm 48,4% và doanh số bán lũy kế của xe nâng động cơ đốt trong là 101.821 chiếc, thấp hơn 16.053 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái 13,6%.

Doanh số bán xe nâng trong tháng 4 là 56.626 chiếc, tăng 11.316 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 25%. Từ tháng 1 đến tháng 4, tổng doanh số bán hàng trong nước đạt 149.247, giảm 8,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu xe nâng đạt 13.093 chiếc trong tháng 4, chiếm 18,8% tổng sản lượng tiêu thụ trong tháng, tăng 1.599 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 13,9%. Trong đó, xuất khẩu xe nâng điện trong tháng là 9.077 chiếc, tăng 2.335 chiếc so với cùng kỳ, tăng 34,6%; Xuất khẩu xe nâng động cơ đốt trong trong cùng tháng đạt 4016 chiếc, ít hơn cùng kỳ năm ngoái 736 chiếc, giảm 15,5%. Xuất khẩu xe nâng điện chiếm 69,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 4, tổng lượng xe nâng xuất khẩu là 48.271 chiếc, chiếm 24,4% tổng sản lượng tiêu thụ, tăng 1163 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 2,47%. Trong số đó, 33.761 xe nâng điện đã được xuất khẩu, tăng 3.953 hay 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu xe nâng điện chiếm 69,9%, và lũy kế xuất khẩu xe nâng động cơ đốt trong là 14.510 chiếc, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 2.790 chiếc hay 16,1%.


Thời gian đăng bài: Jun-18-2021